Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
334 posty 4266 komentarzy

Talbot

Talbot - Całym sercem strzeżmy dziedzictwa Narodu

Moje komentarze

 • @provincjał 19:57:42
  Pewnie Chazarem.
  Czy Żydzi z USA będą dopłacać do naszych rachunków za gaz?
 • @Paulus Aquarius 19:03:30
  https://pl.sputniknews.com/swiat/201706245742763-sputnik-putin-rosja-kgb/

  https://cdnpl2.img.sputniknews.com/images/541/16/5411693.jpg
  Co z tą naszą rusofobią?
 • @Paulus Aquarius 19:03:30
  Ja spędzam czas na lekturze Sputnika...
  Co z tą naszą rusofobią?
 • Czy Rosja wypowie wojnę Izraelowi?
  https://pl.sputniknews.com/swiat/201706245743721-Izrael-Syria-samolot-atak-Sputnik/
  a może USA?
  https://pl.sputniknews.com/swiatowa_prasa/201706245743171-Rosja-USA-wojna-Sputnik/
  Czy Żydzi z USA będą dopłacać do naszych rachunków za gaz?
 • HERMETYZM – WIEDZA STARSZA OD BIBLII
  https://www.tajemnice-swiata.pl/wp-content/uploads/2017/06/47393485_l-678x381.jpg

  Hermetyzm jest religią. Z pewnością nazwa może zastanawiać, gdyż w pierwszym odruchu może kojarzyć się z czymś zamkniętym. Jest to jednak starożytny nurt wiary, który został zapomniany niejako w sposób całkowicie celowy. Dlaczego? Ponieważ gdy jego wpływy dotarły do Europy, zostały odrzucone przez kościół katolicki, jako plugawe i głoszące herezję.

  W XV wieku, gdy teksty ksiąg hermetycznych zostały przełożone na łacinę, stały się alternatywą wyznania dla europejskiej inteligencji, która nie przyjmowała nauk kościoła.

  Znaczna odmienność doprowadziła do określania wyznawców tej nowej na starym kontynencie idei, bluźniercami a niekiedy nawet satanistami.

  Z konieczności stał się więc religią magów i okultystów, nauczano go również w niektórych tajnych stowarzyszeniach.

  Można więc dojść do wniosku, że Hermetyzm powodował strach, ale dlaczego?
  Czym jest Hermetyzm?

  Podstawą nauczania tej religii są podania zdecydowanie starsze od Biblii.

  https://www.tajemnice-swiata.pl/wp-content/uploads/2017/06/Depositphotos_12827603_l-2015-768x768.jpg

  Przez krótki okres to wyznanie stało się znaczącym konkurentem chrześcijaństwa na terenach Bliskiego Wschodu.

  Można dojść do dość klarownego wniosku, iż Hermetyzm łączy w sobie elementy zarówno religijne, jak i filozoficzne – wszystkie one posiadają swoją genezę w starożytnym Egipcie.

  Założycielem nurtu jest osoba mityczna, uznawana za proroka, mędrca czy niekiedy wcielenie Boże, który stworzył tysiące ksiąg zawierających spuściznę przedpotopowej ludzkości – nazywał się Hermes Trismegistos.

  Nazwisko Hermes Trismegistos jest wersją, którą dotarła do krajów europejskich, nasiąkniętą wpływem hellenistycznym.

  Z greckiego tłumaczymy bowiem „trismegistos” – „po trzykroć święty”.

  Jak większość kultów religijnych, tak i ten rozprzestrzeniając się po świecie, zyskiwał nowe, miejscowe elementy.

  Grecja była początkiem drogi Hermetyzmu po Europie, stąd najwięcej to wyznanie wyniosło właśnie z tego regionu.

  Dotarła do nich fama bóstwa znad Nilu, które utożsamili z Hermesem, czyli uosobieniem kosmicznych sił oraz posłańcem bogów.

  Na terytorium Egiptu początkowo postać ta czczona była pod imieniem Thot (Tehuti).  https://www.tajemnice-swiata.pl/wp-content/uploads/2017/06/17118736_ml-658x1024.jpg

  Był to bóg księżyca, twórca pisma i przewodnik dusz.

  Badacze przypuszczają, iż kilka wieków przed naszą erą obydwu bogów zostało połączonych w jedną postać, autora ksiąg, zawierających pradawną wiedzę, mitycznego mędrca.

  Hermes Trismegistos uchodził za rodzaj łącznika pomiędzy ludzkością sprzed wielkiego kataklizmu a cywilizacją, która rozwinęła się po potopie.

  Jego podstawowym zadaniem, a może nawet misją było spisanie wiedzy praludzkości.

  W rozmaitych źródłach znajdujemy bardziej lub mniej dokładne określenia ilości powstałych ksiąg.

  Jamblich – filozof neoplatoński mówi o kilkunastu tysiącach ksiąg, zaś Manethon wskazuje, iż było ich 55 tysięcy.

  U schyłku epoki starożytnej zachowanych zostało jednakże niewiele z nich.

  Postać Hermesa Trismegistosa posiadała również poważanie w kręgach arabskich.

  Uważa się, że jego opis został zawarty w Koranie jako proroka Idris.  https://www.tajemnice-swiata.pl/wp-content/uploads/2017/06/Depositphotos_19984017_l-2015-678x381.jpg

  Niektórzy z Ojców Kościoła wypowiadali się o nim jako o następcy Noego i Henocha oraz nazywali go „zaginionym patriarchą”.

  W czasach renesansu, kiedy to na terenach europejskich rozwijało się zainteresowanie Hermetyzmem, liczni ówcześni myśliciele uznawali legendarnego mędrca za należącego do grona oświeconych przedchrześcijańskich proroków.

  Pomimo tego wszystkiego, jego nauki zostały zatracone w pamięci kolejnych pokoleń i często nic o nich nie słyszeliśmy.
  Zasady burzące ustanowiony porządek

  Źródła określają, że spora część dzieł, których autorstwo przypisywane jest Hermesowi Trismegistosowi, zaginęła bądź została zniszczona jeszcze w czasach głębokiej starożytności.

  Część z nich jednak przetrwało i zostało dość dobrze zachowanych.

  Pośród najlepiej znanych wymienia się:
  • „Tabula Smaragdina”, czyli tzw. tablica szmaragdowa,
  • „Corpus Hermeticum”, które składa się z kilkunastu traktatów.

  Tablica szmaragdowa zawiera informacje o możliwości przemian substancji i połączenia wszystkiego ze wszystkim we wszechświecie.

  https://www.tajemnice-swiata.pl/wp-content/uploads/2017/06/10000000000004000000039760dd772f-768x689.jpg

  Sprawiło to, że przeobraziła się ona w ogromną inspirację dla alchemików, którzy poszukiwali legendarnego kamienia filozoficznego.

  Legenda wspomina o rzeczywistym istnieniu takiej tablicy.

  W grobie Hermesa miał ją znaleźć Aleksander Wielki.

  Inne podania wskazują, iż została wydobyta z mogiły proroka zlokalizowanej koło Hebronu.

  Dialogi oraz traktaty, które znajdujemy w księdze „Corpus Hermeticum” przypuszczalnie powstały w II-III wieku naszej ery.

  Jednak pozostaje przekonanie, że ich spisanie odbyło się na podstawie wcześniejszych dzieł.

  Zawarte w nich zostały wszystkie podstawy filozofii hermetycznej, jak również teologii.

  Te same zapisy od XV wieku W Europie były źródłem inspiracji na okultystów oraz magów, pomimo faktu, iż nie ma w nich żadnych zapisów, które można by określić mianem demonicznych.

  Hermetyzm stawiał wysoko ludzką inteligencję i wiedzę, twierdząc, że to właśnie one dają człowiekowi możliwość kontrolowania sił natury, jak również otrzymywanie boskiego statusu.

  Mówi on, że ostatecznym dobrem dla tych, co osiągnęli wiedzę, jest stanie się bogami.

  https://www.tajemnice-swiata.pl/wp-content/uploads/2017/06/Depositphotos_11988878_l-2015-678x381.jpg

  Z pewnością można uznać to za jedną z przyczyn popierania tego nurtu przez intelektualistów.

  Jednocześnie rozwój inteligencji, z chęci bycia bogiem stawał się niebezpieczny dla kościoła, który szybko zaczął bojkotować nowe wyznanie.

  Od chrześcijaństwa różne jest również religijne stanowisko.

  Mówi on bowiem, że na samym początku stworzenia człowiekowi ujawniona została pierwotna, uniwersalna prawda.

  Jedną z najważniejszych zasad hermetyzmu jest „Jak na górze, tak i na dole”.

  Oznacza to, że wszystko, co znamy, cały wszechświat i jego elementy stworzone zostały wedle zbliżonych do siebie zasad i posługują się identycznymi mechanizmami.

  Hermetyzm ukazuje Absoluta, Boga, jako Nadrzędnego Stwórcę – pozostaje on niepojęty, jednakże jego istnienie jest dostrzegalne przy analizowaniu kosmicznego porządku.

  Zgodnie z ideą tego nurtu Bóg jest bezosobowy, nie wykazuje również cech małostkowości, jak postać opisywana przez Biblię.

  We wszystkim, co nas otacza, znajduje się cząstka Boga i to właśnie on dokonał stworzenia całej materii, z której powstał kosmos i wszystkie jego wymiary.

  https://www.tajemnice-swiata.pl/wp-content/uploads/2017/06/Depositphotos_1530677_l-2015-678x381.jpg

  Hermetyzm dopuszcza istnienie wielu bogów.

  Człowiek miał powstać z boskiej matrycy, tak samo, jak sami bogowie, aniołowie czy „bezcielesne inteligencje”.

  W innych traktatach hermetycznych poznajemy elementy alchemii, astrologii czy też teurgii, czyli sztuki mającej na celu przywoływanie dobrych lub złych duchów i nakłanianie ich do działania.

  Czytamy o sile i możliwościach, jakie człowiek czerpie z wiedzy.

  Jeśli ją zdobędzie i dodatkowo zrozumiane przez niego zostaną niektóre zależności pomiędzy żywiołami, to zyska możliwość kontrolowania przyrody i przewidywania przyszłości.

  Jak każda religia tak i Hermetyzm ma swoją wizję życia po śmierci.

  Dopuszcza on reinkarnację.

  W jednym z dialogów czytamy bowiem znaczące zdanie „Synu, przez jak wiele ciał musimy przejść (…), jak wiele cyklów gwiazd musi minąć, zanim pospieszymy do Jedynego”.
  Zakazane myślenie

  W roku 1463, przewodniczący Akademii Florenckiej Marsilio Ficino przełożył hermetyczne pisma na język łaciński.

  Zwiększyło to znacznie ich dostępność w Europie, poznana została ich innowacyjność, co spowodowało rozpętanie się rodzaju intelektualnej burzy.

  Liczni renesansowi filozofowie włączali elementy hermetyzmu do swoich myśli.

  Znanego, w tamtym okresie Bruna, poglądy dotyczące nieskończoności kosmosu, życia na innych planetach i magii doprowadziły do śmierci poprzez spalenie na stosie, za sprawą inkwizycji w 1600 roku.

  Również inni mieli znaczne problem z kościołem.

  Przykładowo Campanella udawał, że jest obłąkany, aby uniknąć procesu.

  Natomiast twórca tłumaczenia Ficino został zmuszony do jawnego złożenia samokrytyki.

  Wyznawcy Hermetyzmu w Europie byli prześladowani.

  Pomimo tego faktu nurt ten stał się jednym z głównych elementów myśli renesansowej.

  Określany nawet jako podstawa inspiracji wolnomyślicieli do poszukiwań światopoglądu odmiennego od tego, jaki kreowany był przez Rzym.

  Nauczanie Hermesa stało jednak w opozycji do nauk kościoła chrześcijańskiego, zakłócając ustanowiony porządek.

  Nie było tu Boga wszechmocnego ani człowieka ułomnego, który byłby skazany na wieczne cierpienie.

  Niektórzy z historyków i badaczy uznają za oczywisty fakt, iż ówczesna hierarchia obawiała się, że hermetyzm, jako nauka, która uznawała myślącego człowieka równego bogom, mógłby doprowadzić do buntu inteligencji i wymuszenia przeprowadzenia reform w kościele, który był nieustannie targany przez rozmaite patologie.

  Pisma nurtu hermetycznego stały się również inspiracją dla wielu uczonych, w tym Isaaca Newtona.

  https://www.tajemnice-swiata.pl/wp-content/uploads/2017/06/Depositphotos_8970509_l-2015-768x851.jpg

  Isaac Newton – obraz z leksykonu meyers książki napisane w języku niemieckim. zbiór 21 tomy opublikowane między 1905 a 1909 fot.depositphotos.com  Stworzyły również istotną podwalinę dla alchemików, którzy przeprowadzali próby przemiany metalu w złoto i stworzyli grunt do rozwoju w XVII i XVIII wieku nowoczesnej chemii.

  Hermetyzm został potępiony i zakazany przez kościół chrześcijański.

  Konsekwencją tego było jego kultywowanie w tajnych stowarzyszeniach, w ukryciu.

  Różokrzyżowcy – to jeden z nich, do zawiązania tego ruchu doszło w XV wieku.

  Łączył w sobie filozofię antyczną i wątki ezoteryczne, miał mistyczny charakter.

  Jego dorobek wykorzystywany był w niektórych odłamach masonerii.

  Bardzo stary element nauk, wywodzący się ze starożytnego Egiptu stał się ważną częścią filozofii w grupach tajnych, które budzą emocje aż do dziś.

  Kościół mówił o Hermetyzmie jako o religii, która gloryfikuje złe moce.

  Skuteczne okazało się przekonanie do tego historyków i myślicieli, dzięki czemu zniknął on niemal całkowicie z Europy.

  Kłopot w tym, że rzeczywiście Hermetyzm jest niebezpieczny, jednak przede wszystkim dla kościoła chrześcijańskiego i kleru.

  Mógł doprowadzić do zburzenia zaufania i zależności ludności od kapłanów.

  Jak?

  Poprzez „otwieranie oczu” i przejmowanie dusz.

  Jednak udało się zachować nauki Hermesa w istniejącej w Europie tradycji ezoterycznej, a jej elementy znajdujemy m.in. w kartach tarota.

  https://www.youtube.com/watch?v=A7DX2xKdArY

  Różokrzyżowcy Hermetyczny Zakon Stowarzyszenie Okultystyczne

  https://www.youtube.com/watch?v=kA-vem_NPS0

  https://www.tajemnice-swiata.pl/hermetyzm/
  Synarchia – niewidzialna ręka Unii Europejskiej
 • @Repsol 12:01:29
  Prawy Sektor w wyborach

  Dmytro Jarosz w przedterminowych wyborach prezydenckich 25 maja 2014 otrzymał poparcie 0,7% ogółu wyborców (127 772 głosów) [4]. W przedterminowych wyborach 26 października 2014 do Rady Najwyższej Prawy Sektor uzyskał dwunaste miejsce według liczby oddanych głosów (284 936 głosów co stanowi 0,80%) i nie pokonawszy progu 5% nie wszedł do parlamentu[5]. W Radzie Najwyższej 2014 jedynym deputowanym Prawego Sektora (na 423 wybranych członków Rady) jest Dmytro Jarosz, wybrany w okręgu jednomandatowym w obwodzie dniepropetrowskim, gdzie uzyskał 21 074 głosy [6].

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawy_Sektor
  Rozmawiałem z Ukraińcem o wojnie na Ukrainie...
 • @Repsol 11:33:38
  Podobne manifestacje są organizowane w Polsce ku czci Żołnierzy Wyklętych, którzy przez postkomunę są uważani za bandytów.
  W ostatnich wyborach na Ukrainie, Prawy Sektor otrzymał 1% głosów.
  Rozmawiałem z Ukraińcem o wojnie na Ukrainie...
 • Ukrainiec o Banderze
  https://www.youtube.com/watch?v=JEh7N_y-2R4
  Rozmawiałem z Ukraińcem o wojnie na Ukrainie...
 • My dziennikarze nie mamy lekko
  Jak można zostać dziennkarzem?
  Czy wystarczy publikować na Neonie, albo innych mediach społecznościowych?
  Czy publikacje na Naszej Klasie uprawniają do otrzymania Legitymacji Dziennikarskiej?
  My dziennikarze nie mamy lekko
 • @Paulus Aquarius 12:18:45
  Gdzieś wyczytałem w Twoich postach, że jesteś dziennikarzem - czy możesz mi załatwić legtymację dziennikarską?
  Obaj preferujemy publicystykę "ksero boy".
  Niemcy są PRZERAŻONE!
 • @zygmuntbialas 17:34:14
  "Nie jestem niczyim miłośnikiem.
  I proszę nie zniekształcać moich poglądów i intencji.
  Proszę wymazać obrażający wpis i nie pisać głupot na mój temat, bo się wku.wię i będę interweniował u dr. R. Opary i u Repsola (aż do skutku!)."

  Repsol trochę zagubił się w geopoltyce, nie tylko On.
  Świat pędzi do przodu, a pan jest Polakiem, czy Niemcem, którego babcia była Niemką?
  Syryjczycy MASOWO wracają do kraju.
 • @zygmuntbialas 17:30:50
  Nie pozwala mi na to poprawność polityczna,
  Traktuję Rosję i Putina jak wroga polskiej państwowości. Gdy dołożyć do tego konszachty niemiecko - rosyjskie i wypowiedzi Dugina i Żyrnowskiego - to strach się bać.

  Też posługuję siię językiem niemieckim i angielskim.
  Syryjczycy MASOWO wracają do kraju.
 • Słowacy mordowali żydów w Oświęcimiu?
  https://www.youtube.com/watch?v=FyG8fkGc07k
  Niemcy są PRZERAŻONE!
 • @kula Lis 67 14:08:29
  Dzięki....

  Boję się się poruszać tematy propolskie i patriotyczne, bo, ...

  http://www.mysl-polska.pl/gif/czujny.jpg
  Syryjczycy MASOWO wracają do kraju.
 • @zygmuntbialas 10:48:23
  Proszę przeczytać ten artykuł

  "To nagranie z ostatnich dni. Prezydent - bez ochroniarzy - niespodziewanie wizytuje targ w Damaszku! Widać, nie po raz pierwszy, że faktycznie większość Syryjczyków widzi w Assadzie obrońcę i gwaranta pokoju."

  http://www.dzienniknarodowy.pl/static/uploads/blog/rsz_screenshot_2017-06-18_at_195209.jpg

  http://www.dzienniknarodowy.pl/7023/syryjczycy-masowo-wracaja-dla-kogo-schronienie-w-p/

  Pan korzysta z niemieckojęzycznego medium rosyjskiego: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/
  stąd może różnice w postrzeganiu polityki.
  Syryjczycy MASOWO wracają do kraju.
 • Azylanci z Syrii – przestępcy wojenni
  Kolejny skandal azylowy w Niemczech. Policja aresztowała czterech Syryjczyków, którzy podawali się za wojennych uchodźców i starali się o azyl.

  https://euroislam.pl/app/uploads/2017/06/image001-9-660x350.jpg

  Okazało się, że walczyli w oddziałach terrorystycznych Frontu an-Nusra, podlegających ISIS. Prokuratura zarzuca im m.in. rabowanie cywilów i udział w czystkach etnicznych na północy Syrii.

  Do zatrzymania fałszywych uchodźców doszło na północy Niemiec, m.in. w Hamburgu, Lubece oraz Szlezwiku Holsztynie. Według niezależnego portalu epoch times.de wszyscy czterej mężczyźni sa braćmi i w RFN przedstawiali się jako ofiary konfliktu zbrojnego w Syrii. Prokuratura na razie nie ujawniła, w jaki sposób Syryjczycy dostali się do Niemiec i od jak dawna tu przebywają. Wiadomo jednak, że Mustafa K. (41), Abdullah K. (39), Sultan K. (44) i Ahmed K. (51), co najmniej od 2012 roku, walczyli dla zbrojnej formacji „Jabhad al-Nusra“ w starciach z syryjskimi oddziałami rządowymi, m.in. w mieście Ra’s al-Ain na północy Syrii, a po zajęciu jego części uczestniczyli w represjach wobec urzędników administracji podległej władzom w Damaszku. Chodziło o masowe aresztowania, rabunek mienia oraz wypędzenia rodzin zatrzymanych .

  Prokuratura w Karlsruhe posiada także dowody, że dwaj spośród zatrzymanych, bracia Sultan i Abdullah walczyli po strone ISIS przeciwko oddziałom kurdyjskim (YPG), w części miasta zamieszkałej przez Kurdów. Podejrzani świadczyli także „usługi transportowe” dla an-Nusry.

  Przedstawiciele niemieckich służb przedstawiają zatrzymanie Syryjczyków jako znaczący sukces w walce z islamskimi radykałami. „To było celne uderzenie” – ocenił minister spraw wewnętrznych Dolnej Saksonii Boris Pistorius (SPD). Minister nie potrafił jednak wyjaśnić, dlaczego ludzie ci w ogóle znaleźli się w Niemczech i to charakterze uchodźców.

  AEW z Kolonii • euroislam.pl
  fot. euroislam.pl – Bojówkarze Frontu an-Nusra
  Syryjczycy MASOWO wracają do kraju.
 • @Jasiek 14:04:44
  Bardzo dobrze.
  Niemcy są PRZERAŻONE!
 • @Talbot 13:04:12
  Niemcy kontra USA - narastający konflikt

  http://masz99.salon24.pl/781926,niemcy-kontra-usa-narastajacy-konflikt
  Niemcy są PRZERAŻONE!
 • Trump kontra interesy Niemiec. Berlin boi się odwrotu od globalizacji
  http://forsal.pl/artykuly/996730,trump-kontra-interesy-niemiec-berlin-boi-sie-odwrotu-od-globalizacji.html
  Niemcy są PRZERAŻONE!
 • To o dlatego Tusk musi być posłuszny Merkel !
  Berlin ma w garści TE DOKUMENTY

  https://i0.wp.com/newsweb.pl/wp-content/uploads/2017/04/Tusk-Stasi-696x335.jpg

  Gdyby Donald Tusk choć jeden raz sprzeciwił się Angeli Merkel, na światło dzienne mogłyby wyjść kompromitujące dla niego, a dla nas wstrząsające dokumenty! To niewiarygodne, że człowiek, który przez 7 lat był szefem polskiego rządu, nie mógł nawet tupnąć nogą na zachodnich sąsiadów…

  Dlaczego? O jakie dokumenty chodzi? Otóż to jest temat, który zarówno Donald Tusk, jak i jego najbliżsi współpracownicy z czasów, gdy był w Polsce, bardzo lakonicznymi wypowiedziami zbywają.

  Gdy kilka lat temu po raz pierwszy środowiska prawicowe zaczęły publicznie mówić, że Donald Tusk mógł być agentem STASI o pseudonimie “Oscar”, temat nieco wyśmiewano i uważano, że to fanaberia Jarosława i Lecha (gdy jeszcze żył) Kaczyńskich.

  Teraz jednak dysponujemy już efektami pracy samych dziennikarzy z Niemiec! I to jest moment, w którym Platformie Obywatelskiej i jej sympatykom absolutnie nie jest do śmiechu.

  Ralf George Reuth i Günther Lachmann piszą w książce “Pierwsza miłość Angeli M” m.in. o agencie niemieckiego wywiadu z Pomorza o pseudonimie “Oscar”, który największe szkody wyrządził gdańskiej Solidarności.

  Nazwisko jakie pada w związku z agentem STASI i SB to oczywiście Donald Tusk. Nikt nie jest w stanie przedstawić jakichkolwiek dowodów na piśmie (chyba, że Angela Merkel), ale każdy pytany aparatczyk STASI z byłej NRD czy wysocy oficerowie SB z czasów PRL mówią wprost: OSCAR to Donald Tusk – przekazuje redakcja strony byłych działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.

  Jedno jest pewne: dokumenty dotyczące obecnego szefa Rady Europejskiej, podobnie jak ewidencja wszystkich żołnierzy służących w Wehrmachcie, do dziś są w niemieckich archiwach państwowych.

  Na temat doniesień polskich i niemieckich źródeł odnośnie współpracy z niemieckim wywiadem w latach 80., Tusk się póki co się nie wypowiada. Nie zdementował ich, nie wystosował oświadczenia, choć opozycja zarzucała mu to nawet, gdy był premierem naszego kraju.

  Dziś cieszy się intratnym stanowiskiem w Brukseli, które otrzymał z polecenia (a wręcz – z nadania) kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Zarabia tam 7-krotnie więcej niż otrzymywał jako szef polskiego rządu. Posadę przewodniczącego Rady Europejskiej rzucono mu jako koło ratunkowe tuż po kompromitującej Tuska i jego partię “aferze podsłuchowej”. „Teraz, k…, to paliwo może być nawet i po 7 zł” – to chyba najbardziej znana kwestia D. Tuska. Ujawnił ją nagrany na taśmach prezes Orlenu Jacek Krawiec.

  Jak to możliwe, że premier Tusk od kilkunastu lat, będąc jednym z głównych aktorów polskiej sceny politycznej, wielokrotnie wygrywając wybory, mając – przynajmniej w teorii – dbać o interesy i gospodarkę Polski, ani razu nie skrytykował, nie przeciwstawił się przywódczyni zachodnich sąsiadów, głównych konkurentów biznesowych Polski na Bałtyku, głównych konkurentów w przemyśle stoczniowym czy kopalnianym? Pewne jest jedno: po 2 kadencjach rządów Platformy Obywatelskiej rzeczony przemysł stoczniowy i kopalniany w naszym kraju – po prostu nie istnieje.

  Były prominentny polityk Platformy Obywatelskiej Paweł Piskorski ujawnił w 2014 r., że „niemieckie CDU sfinansowało powstanie partii Donalda Tuska” (chodzi o Kongres Liberalno-Demokratyczny, który Tusk zakładał w latach 90. To partia-matka Platformy Obywatelskiej). Po ujawnieniu tych informacji w mediach zaczęła się prawdziwa burza. Donald Tusk odmowił komentarza w tej sprawie, a Piskorskiego – mimo szumnych zapowiedzi – nie pozwał za rzekome mówienie nieprawdy.

  Czy Angela Merkel ujawni kiedyś wstydliwe dla byłego premiera Polski dokumenty? Pewnie nie. Czy Donald Tusk kiedykolwiek ośmieli się powiedzieć choć jedno złe słowo o kanclerz Merkel? Zapewne również nie. Wiemy natomiast, że jeśli któraś ze stron nas jednak zaskoczy, to sprawy potoczą się lawinowo.

  newsweb.pl
  Niemcy są PRZERAŻONE!

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ULUBIENI AUTORZY